Läkemedelsindustri

Doseringsskruv eller matarskruv för tex påfyllning av läkemedel. Skruv till olika medicinska maskiner såsom mammografiutrustning.