Verkstadsindustri

Nytillverkning och reservdelstillverkning av skruv och mutter till bearbetningsmaskiner:

  • Längd- tvär- och höjdskruv samt mutter till tex fräsmaskiner och arborrverk
  • Längd- och tvärskruv till supportsvarvar
  • Skruv och mutter till olika pressar, tex exenterpress och smidespress