Gängfräsning


Gängfräsning används i de fall där skruvens diameter är så stor att gängvirvling och gängrullning inte kan användas.

Användningsområden för gängfräsning

Metoden är även lämplig vid vissa geometriska gängformer såsom kvadratgängor och sågtandsgängor. Med gängfräsning kan vi tillverka både ut- och invändiga gängor.

Gängfräsning är lämplig vid

  • Kvadratgängor
  • Sågtandsgängor
  • Evighetsskruvar
  • Stora gängdiametrar
  • Gängor med stor stigningsvinkel
  • Korta muttrar i stora serier

Se en film från vår produktionsmiljö för gängfräsning