Mobil gängning

 

Mobil gängning kan utföras i trånga utrymmen tack vare den mobila utrustningen som har låg vikt och är liten till storleken.
Med hjälp av våran mobila utrustning kan vi producera såväl ut- som invändiga gängor på plats hos kund. Samtliga mobila maskiner är konstruerade och tillverkade i egen regi.

Användningsområden för mobil gängning

Ofta när Mobil gängning kommer till användning är det haverier som gör att vi ”rycker ut” med vår mobila utrustning och på så sätt kan vi minimera stilleståndskostnaden för kunden som annars är tvungen att montera ned detaljen för att få den lagad.

Mobil gängning är lämplig vid

  • Bearbetning av detaljer som ej går att demontera
  • Bearbetning av detaljer som av kostnadsskäl ej kan demonteras
  • Haverier då stora stilleståndskostnader föreligger