Gängrullning

Gängrullning är en metod där man plastiskt framställer gängor utan spånavskiljande bearbetning.

Ledarskruv tillverkar våra egna rullverktyg, vilket gör att vi alltid kan anpassa oss efter kundernas önskemål och behov.

Användningsområden för gängrullning

Gängrullningsmetoden är mycket effektiv vid stora serier och ger mycket jämn kvalitet genom hela serien.  Ur maskinen kommer färdiggängade detaljer där endast eventuell ändbearbetning tillkommer.

Gängrulling är lämplig vid

  • Svårbearbetade material så som t ex seghärdat material, super duplex eller inconel.
  • Tillverkning av skruv med många ingångar
  • Stora serier
  • Höga krav på delningsnoggrannhet över hela längden
  • Höga krav på ytfinhet

Se en film från vår produktionsmiljö för rullgängning