Historia

AB Ledarskruv startade redan 1968 med kundanpassad gängtillverkning, gärna med en rejäl portion problemlösning och stenhårda krav. Så kan man sammanfatta drygt fyra decenniers hårt och inspirerande arbete fram till dagens Ledarskruv.

När min far Stig Gustafsson och jag startade företaget hemma i källaren, fastställde vi också grunden för en vinnande affärsidé. Vi skulle bli bland de allra bästa på kundanpassad gängtillverkning i små och medelstora serier.

Ledarskruvs affärsidé

Genom att ge kunden produkter och lösningar som i alla lägen uppfyllde kraven på funktion och kvalitet, har vi nu nått en position som är unik i vår bransch.

Våra framgångar beror till stor del på det stora intresset att lösa både egna tillverkningsproblem och kunders konstruktionsproblem. Det är onekligen en härlig känsla att lösa problem som få klarar av. Vi har även lyckats med en dynamisk utveckling av företaget.

Ledarskruv idag

Källarlokalerna har vi lämnat för över 25 år sedan. Vi har byggt upp en egen anläggning på Värmdö tre mil öster om Stockholm. Fastigheten består av 1 500 kvm verkstads- och lageryta samt rymliga kontor. Vi stärker kontinuerligt kompetensen, arbetar löpande med kvalitetssäkring samt att vi ständigt förbättrar såväl maskiner som metoder. Men en del ändrar vi inte, vår affärsidé och vår syn på kunderna.