Kvalitet

Vi håller en hög och jämn kvalitet på våra produkter. Med kompetens i kombination med omfattande kontrollsystem, högklassiga produktionsmaskiner samt avancerad kontroll- och mätutrustning säkrar vi kvaliteten.

Kvalitetspolicy

Vår största strävan är att våra kunder alltid skall vara nöjda med våra produkter och dess kvalitet, dvs våra åtaganden skall alltid uppfylla kundernas krav och förväntningar. Med förväntningar menar vi att även ej dokumenterade krav skall levereras till kunden.

Våra åtaganden skall alltid metodiskt framställas enligt 0-felsprincipen, dels för att våra kunder skall få fullt förtroende för oss som leverantör och dels för att varje leverans skall vara en rekommendation för kommande affärer. 

För att åstadkomma ovanstående

  • Skall vi skapa ett kund- och leverantörstförhållande inom företaget där varje medarbetare ansvarar för kvaliteten på sitt eget arbete.
  • Skall vi utveckla och använda vår kompetens på bästa sätt
  • Skall vi kontinuerligt utveckla våra maskiner och produktionsmetoder.
  • Skall vi ständigt förbättra och effektivisera vårt kvalitetssystem