Modulgängor

Modulgängor kallas modulskruv eller snäckskruv och sitter ofta i en snäckväxel. 

Modulskruven kännetecknas av dess förmåga att överföra stora vridmoment med hjälp av ett så kallat snäckhjul.

Användningsområden för modulgängor

Modulskruvens förmåga gör att den är idealisk att använda då en liten motoreffekt skall användas. Tack vare ett stort utväxlingsförhållande mellan snäckskruv och snäckhjul erhåller man ett många gånger större vridmoment änvad motorn själv skulle klara av.

Modulgängor: Snäckskruvar, Turbinaxlar, Domkrafter
Branscher: Järn & Stålverk, Mekaniska verkstäder, Tungindustrin

Specifikation modulgängor

                                      Gängvirvling              Gängrullning
Max modul (profil)      Modul 24                      Modul 4
Max diameter              320 mm                        120 mm
Ytfinhet                        Ner till Ra 1,6               Ner till Ra 0,8