Acme

Acme-gängor är en amerikansk gängtyp som är mycket lik den vanliga trapetsgängan.

Det som främst skiljer dessa åt är flankvinkeln. På acme-gängan är flankvinkeln 14,5° till skillnad från trapetsgängan som har en flankvinkel på 15°. Dessutom skiljer sig toleranslägen och toleransvidden från den vanliga TR-gängan.

Användningsområden för Acme

Acme-gängan används ofta som lyftskruv till domkrafter samt som ledarskruv till exempelvis svarvar och fräsmaskiner.

Specifikation Acme

                                          Gängvirvling                  Gängrullning               Gängfräsning
Max gänglängd                20 meter                         13,5 meter                       6 meter
Min diameter                    8 mm                               8 mm                               8 mm
Max diameter                   400 mm                           220 mm                           800 mm
Ytfinhet                             Ner till Ra 1,6                  Ner till Ra 0,8                  Ner till Ra 3,2
Rakhetstolerans              Ner till 0,2 mm/meter       Ner till 0,2 mm/meter       Ner till 0,2 mm/meter
Stignings noggrannhet   Ner till +-0,02/300 mm    Max +- 0,15/300 mm        Ner till +- 0,04/300 mm
Max antal ingångar          Enl. ök.                           Enl. ök.                            Enl. ök.