TR Klass B

Metoden för framtagning av TR klass B skruvar är gängvirvling. Skruvar med fler än en ingång kännetecknas av högre verkningsgrad, mindre värmealstring samt möjlighet att undvika det kritiska varvtalet med bibehållen rörelsehastighet.

Användningsområden för TR Klass B

TR-skruv klass B används där högsta precision ej krävs, exempelvis till skruvdomkrafter och transportskruvar.

Specifikation TR Klass B

                                            1 ingång                                        2 ingångar
Max gänglängd                  20 meter                                        20 meter
Min diameter                      8 mm                                              8 mm
Max diameter                     400 mm                                          400 mm
Ytfinhet                               Ner till Ra 1,6                                 Ner till Ra 1,6
Rakhetstolerans                Ner till 0,2 mm/m (0,5 mm/m)          Ner till 0,2 mm/m (0,5 mm/m)
Stigningsnoggrannhet      +- 0,05/300 mm                              +- 0,06/300 mm