Specialgängor

Specialgängorna tillverkar vi för det mesta med hjälp av våra unika maskiner och produktionsmetoder.

Användningsområden för specialgängor

Det finns hundratals olika gängtyper som var och en har sina unika egenskaper och användningsområden.

  • Repgängor som används inom gruvindustrin
  • Rundgängor som används inom t ex läkemedelsindustrin
  • Olika typer av modifierade gängor, t ex gängor med extra breda gängprofiler för att reducera antalet ingångar eller gängor med modifierat profildjup
  • Matarskruv / extruderskruv för förflyttning av exempelvis grenulier, flingor, gummimassa m.m.
  • Olika typer av koniska gängor